Back

Fordelene med tilbygg og påbygg: øk verdien på ditt hjem

Et tilbygg eller påbygg kan være den perfekte løsningen for å øke plassen og verdien på ditt hjem. Moldis Byggservice AS har lang erfaring med å gjennomføre slike prosjekter i Rogaland. I denne artikkelen vil vi utforske fordelene ved å investere i tilbygg og påbygg, samt dele noen av våre beste tips for å få prosjektet til å gå så smidig som mulig.

Hva er Tilbygg og Påbygg?

Tilbygg: Et tilbygg er en utvidelse av det eksisterende fotavtrykket til huset ditt. Dette kan være en ny del som legges til en side av huset.

Påbygg: Et påbygg innebærer å legge til en etasje eller forlenge høyden på huset ditt, ofte brukt for å utnytte takplassen eller bygge ekstra soverom.

Fordeler:

 • Økt boareal
 • Bedre funksjonalitet
 • Økt eiendomsverdi

Planlegging av Tilbygg og Påbygg

Før du setter i gang, er det viktig å ha en klar plan og forstå de lokale bygningsforskriftene. Her er noen trinn for å komme i gang:

1. Analyse av behov og muligheter:

 • Behov: Hva trenger du mer plass til? Et ekstra soverom, kontor, eller kanskje et større kjøkken?
 • Muligheter: Hva tillater tomten og strukturen på huset ditt?

2. Bygningsforskrifter og tillatelser:

 • Sjekk lokale reguleringer og byggeregler. I mange tilfeller vil du trenge byggetillatelse.
 • Samarbeid med en arkitekt for å sikre at planene dine er i tråd med lover og forskrifter.

Tips:

 • Begynn tidlig med å innhente tillatelser, da dette kan ta tid.
 • Involver en erfaren entreprenør som Moldis Byggservice AS tidlig i prosessen.

Design og Materialvalg

Design:

 • Tenk på hvordan tilbygget eller påbygget vil påvirke husets estetikk og funksjonalitet.
 • Integrer nye rom sømløst med eksisterende strukturer for et harmonisk utseende.

Materialvalg:

 • Velg materialer som matcher eller komplimenterer de eksisterende materialene i huset ditt.
 • Tenk på holdbarhet og vedlikehold, spesielt for utvendige materialer.

Eksempelprosjekt:

 • Sabi Sushi i Sandnes er et eksempel på et vellykket prosjekt hvor vi integrerte nytt design med eksisterende strukturer, og skapte et funksjonelt og stilfullt restaurantmiljø.

Kostnadsestimering og budsjettering

Kostnader:

 • Vurder kostnadene for materialer, arbeidskraft, og uforutsette utgifter.
 • Få detaljerte tilbud fra flere leverandører.

Budsjett:

 • Sett opp et realistisk budsjett og hold deg til det.
 • Inkluder en buffer for uforutsette utgifter (10-20%).

Tips:

 • Unngå å kutte hjørner på kritiske områder som fundament og struktur for å spare penger; det kan bli dyrere i lengden.

Gjennomføring av Prosjektet

Arbeidsflyt:

 • Start med grunnarbeid og fundament.
 • Bygg strukturen og utfør takarbeid.
 • Installer elektrisk og VVS.
 • Fullfør innvendige arbeider som gulv, vegger, og maling.

Tips:

 • Ha en prosjektleder som kan koordinere alle aspekter av byggeprosjektet.
 • Planlegg regelmessige møter og oppdateringer med entreprenøren.

Avslutning og Overlevering

Når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, er det viktig å ha en grundig sluttinspeksjon for å sikre at alt arbeid er utført i henhold til kontrakten.

Sluttinspeksjon:

 • Gå gjennom hele tilbygget eller påbygget med entreprenøren.
 • Sjekk for eventuelle feil eller mangler og avtal utbedring av disse.

Overlevering:

 • Sørg for at alle dokumenter, inkludert garantier og vedlikeholdsinstruksjoner, er på plass.
 • Feir ferdigstillelsen med en innflyttingsfest!

Konklusjon

Tilbygg og påbygg kan drastisk forbedre både funksjonaliteten og verdien av hjemmet ditt. Med riktig planlegging og et dyktig team, som Moldis Byggservice AS, kan du gjøre drømmene dine til virkelighet. Kontakt oss i dag for en gratis konsultasjon og se hvordan vi kan hjelpe deg med å utvide ditt hjem.

du vite mer om hvordan du kan øke verdien og plassen i ditt hjem? Kontakt Moldis Byggservice AS for en gratis befaring og start planleggingen av ditt tilbygg eller påbygg i dag!”

 

admin
admin

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy